18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kolonizacja wołoska i szałaśnictwo orawskie

Kategoria:

Już wkrótce, 5 marca 2019 otwierać będziemy pierwsza z zaplanowanych na ten rok eskpozycji czasowych. Bedzie to wystawa "Kolonizacja wołoska i szałaśnictwo orawskie" realizowana w ramach mikroprojektu „Na orawskim szałasie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Partnerem wiodącym w projekcie jest Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.

Ekspozycja czasowa dotyczyć będzie pasterstwa na Orawie. Składać się na nią będą eksponaty ze zbiorów M-OPE oraz opisy w formie tekstowo-graficznej przygotowane przez partnera wiodącego.

5 marca, godz. 11.00

Plebania z Podwilka w skansenie

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

plakat z logotypami projektu i partnerów, podstawowymi informacjami oraz zdjęciami drewnianego czerpaka pasterskiego i foremek do oscypków na białym tle