18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sezon turystyczny oficjalnie otwarty!

Kategoria:

Podczas otwarcia sezonu turystycznego w zubrzyckim skansenie, które miało miejsce 29 kwietnia, dopisali goście i piękna pogoda.

Przygotowane przez organizatorów wydarzenia zgromadziły wielu gości z Warszawy, Krakowa, z Tokarni i z Orawy. Naszą imprezę zaszczycili: Pan Józef Wrona – znany w Polsce i zagranicą rzeźbiarz i fotografik z Tokarni, Wójt Gminy Tokarnia – Pan Władysław Piaściak, Pani Irena Grobarczyk – znana orawska gawędziarka, Pan Jerzy Kiersztyn – uznany orawski poeta, Pan Tadeusz Kardaś – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Orawy wraz z rodziną, zaprzyjaźnieni twórcy i artyści: Państwo Karolina i Antoni Antolakowie, Pani Jolanta Dobrowolska i Pani Małgorzata Kowalik, oraz media: TV Podhale, podhale24.pl i malopolskaonline.pl

O godzinie 11.00 zainaugurowaliśmy otwarcie sezonu turystycznego stawianiem moja przed chałupą Dziubka. Wierną tradycji inscenizację przygotowali: Pani Madalena Smreczak i  Pan Eugeniusz Karkoszka wraz z wielopokoleniowym Zespołem Małolipnicka Rodzina Kolpinga działającym od 2012 roku w ramach Stowarzyszenia  Rodzina  Kolpinga w Lipnicy Małej.

Następnym niezwykle ważnym wydarzeniem było otwarcie wystawy fotograficznej Pana Józefa Wrony: „Józef Wrona – strażnik czasu”. Słowo o pasji fotograficznej Pana Józefa i ekspozycji zaprezentowanej w Białej Karczmie opowiedział jej twórca – Pan Bartłomiej Dyrcz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tokarni. Znakomite kadry z życia mieszkańców Tokarni na przestrzeni kilkudziesięciu lat (od 1968 r. po czasy współczesne) zamknięte w perfekcyjnie wykonanych, czarnobiałych zdjęciach przyciągały uwagę zwiedzających, którzy mieli niepowtarzalną okazję rozmowy z Mistrzem. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Zespół Marcina Kowalczyka (w składzie: Marcin Kowalczyk – prym, Paweł Czaja – sekund, śpiew, Józef Knapczyk – sekund, Jonasz Pieronek – basy). Wystawa Pana Józefa Wrony będzie czynna do końca maja b.r.

Świetną okazją do poznania poezji księdza Jana Macha – znakomitego duchownego, długoletniego opiekuna drewnianego kościoła Matki Bożej Śnieżnej z Tokarni (świątyni, która od 2007 r. znajduje się na terenie zubrzyckiego skansenu), patriotę, pedagoga i historyka, był niecodzienny  koncert zespołu Bartłomieja Dyrcza „Modlitwa serca silniejsza od słów”. Uduchowione, patriotyczne wiersze w rockowej oprawie muzycznej wzbudziły aplauz licznie zgromadzonej w tokarskiej świątyni publiczności. Kapeli w składzie: Bartłomiej Dyrcz, Michał Bednarz i Tomek Makusek dziękowano gorącymi brawami.

Po koncercie Pan Bartłomiej Dyrcz (człowiek wielu talentów: muzyk, artysta-plastyk, scenograf) zaprezentował zgromadzonym swoją ostatnią książkę „Urywki życia. X. Jan Mach architekt duszy”. Promocja książki była ostatnim akcentem obfitującego w wydarzenia otwarcia sezonu turystycznego w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Zwiedzający i zaproszeni goście, oprócz ww. wydarzeń, od 10.00 do 16.00 mogli posłuchać: opowieści o zwyczajach  weselnych (w Chałupie Dziubka), czasie wiosny w Dworze Moniaków, spilśnianiu wełny (w foluszu z Łopusznej), gospodarce drzewnej (w tartaku z Łopusznej), pracy kowala (w kuźni z Zubrzycy Górnej), mieleniu mąki (w młynotartaku z Chyżnego). Mogli ponadto przekonać się, jak dawniej wytłaczano olej (w olejarni z Lipnicy Małej), międlono len (w chałupie Paś-Filipka), na jakiej zasadzie pracowały urządzenia we młynie, tartaku i foluszu.

Serdecznie dziękujemy za współorganizację wydarzenia: Panu Bartłomiejowi Dyrczowi – dyrektorowi GOKiS i jego kapeli oraz Zespołowi Małolipnicka Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej (na czele z Panią Magdaleną Smreczak i Eugeniuszem Karkoszką).

Dziękujemy za obecność wszystkim miłym gościom, a w szczególności Panu Józefowi Wronie, który sprawił nam wszystkim ogromną niespodziankę i radość przyjeżdżając do Zubrzycy.

Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn

 

 

Otwarcie sezonu

Kategoria:

otwarcie plakatJuż w niedzielę 29.04.2018 r. na OTWARCIE SEZONU w naszym skansenie!

Przy części zabudowań, oprócz zwiedzenia danego obiektu odwiedzający będą mieli możliwość spróbowania swoich sił przy różnych zajęciach gospodarskich i przyjrzenia się pracy zakładów przemysłu wiejskiego i spotkania z twórcami ludowymi. Ponadto wraz z Małolipnicką Rodziną Kolpinga uczynimy zadość dawnemu zwyczajowi orawskiemu stawiania moja, zaś przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Tokarni zaprezentujemy Gościom wystawę fotograficzną Józefa Wrony oraz zaprosimy na koncert muzyczny oparty na tekstach ks. Jana Macha, który odbędzie się w kościele pw. MB Śnieżnej na terenie skansenu.

Serdecznie zapraszamy!

Program:

10:00-16:00
pokazy i opowieści o dawnych zajęciach i zwyczajach, twórcy ludowi

11:00-12:00
inscenizacja - "stawianie moja"

12:00-13:00
otwarcie wystawy "Józef Wrona - Strażnik Czasu"

16:00-17:00
koncert "Modlitwa serca silniejsza od słów" -
teksty ks. Jana Macha w opracowaniu muzycznym Bartłomieja Dyrcza

9:00-17:00
możliwość indywidulanego zwiedzania

 

Spotkanie partnerów projektu

Kategoria:

PL baner16 kwietnia 2018 roku w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym odbyło się spotkanie partnerów projektu pn. „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W projekcie uczestniczy pięciu partnerów tj. Muzeum -Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, które jest partnerem wiodącym oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Slovenské národné múzeum w Martinie, Múzeum oravskej dediny w Zuberecu i  Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.

W spotkaniu, które było równocześnie śródokresowym przeglądem realizacji projektu, oprócz partnerów uczestniczyli również przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego - pani Dorota Leśniak i pani Paulina Wolska oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - pan Grzegorz Prokop i pani Agnieszka Kołodziejczak-Kowal.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, podsumowania stanu realizacji projektu, a także poinformowaniu o problemach i trudnościach, które wynikły podczas trwania projektu. Partnerzy przedstawili stan prac inwestycyjnych oraz relacje z odbytych wydarzeń i prowadzonych kwerend. Ustalono również wspólne zasady dotyczące wydawanej w ramach projektu publikacji i terminy planowanych imprez.

Wielkanoc 2018

Kategoria:

życzenia Wielkanoc 2018Na Świynta Wielkanocne, zycymy Wom zdrowio i scynśćio,
niek Zmartwychwstały Jezus Krystus wesprze Wos dobrymi łaskami,
niek Wom dodo łotuchy w ciynskik casak,
niek do Wom siłe i moc na kozdy dziyn.

Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego
w Zubrzycy Górnej