18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wyniki konkursu „Ślad tradycji w skansenach małopolskich” - edycja 2 (

Kategoria:

Konkurs grafika partnerzyZakończyła się druga edycja konkursu „Ślad tradycji w skansenach małopolskich”. Jej tematem przewodnim był: „Tradycyjny motyw zwierzęcy w zdobnictwie i sztuce ludowej Małopolski”. W Konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu Województwa Małopolskiego, którzy w ramach zgłoszenia mieli przygotować dwie prace: plastyczną oraz merytoryczną w formie prezentacji multimedialnej nt. „Motyw zwierzęcy w twórczości ludowej Małopolski”. W wyniku obrad komisji konkursowej, tworzonej przez przedstawicieli skansenów biorących udział w projekcie „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” zwycięzcami tegorocznej edycji, uzyskując najwyższą liczbę punktów za oba zadania, zostali:

  • w kategorii uczniów szkół podstawowych:

I miejsce:
Natalia Lelek
 (skansen Zalipie)
Michał Kupiec (skansen Dołęga)
Justyna Saładyga (skansen Zalipie)

II miejsce:
Dominik Mikruta
 (skansen Łosie)
Milena Tutko (skansen Łosie)

III miejsce:
Maciej Kasperek
 (skansen Wygiełzów)

Wyróżnienie:
Ruben Gosik (skansen Nowy Sącz)

  • w kategorii uczniów szkół średnich:

Wyróżnienie:
Zofia Szurek (skansen Szymbark)

Organizatorem konkursu było Muzeum Okręgowe w Tarnowie, zaś partnerami:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej;
Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie;
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

oraz nasze muzeum.

Dziękujemy za udział w Konkursie i serdecznie gratulujemy!
Nagrody do zwycięzców zostaną przesłane pocztą.

Zapytanie ofertowe: przygotowanie i druk publikacji: „Rocznik Orawski”, t. 12. 2

W wyniku ogłoszonego postępowania z dnia 25.10.2023 r. oznaczenie sprawy: DIK-KS.271/9/2023 dot. wyboru wykonawcy na zadanie Przygotowanie oraz druk wydawnictwa pn. Rocznik Orawski, t. 12., informujemy, że wybrano ofertę Firmy FAKTORIA WYRAZU Sp. z o.o., 31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 4. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą i spełniła wszystkie niezbędne warunki postępowania.


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do skałdania ofert na Przygotowanie i druk publikacji: „Rocznika Orawskiego”, t. XII. Zamówienie obejmuje kompleksowe przygotowanie oraz druk, a także kompleksowe przygotowanie wersji elektronicznej wydawnictwa pn. Rocznik Orawski, t. XII oraz przygotowanie pliku PDF zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.1 oraz w formatach EPUB i MOBI. Szczegółowy zakres oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załacznikach:

Zapytanie ofertowe [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 3 –  Wykaz wykonanych zamówień [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 4 –  Wykaz osób [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 5 – Projekt umowy [pobierz plik .doc]

Orawskie Zaduszki 2023

Kategoria:

grafika dekoracyjnaJak co roku razem z Orawskim Oddziałem Związku Podhalan w Jabłonce serdecznie zapraszamy Mieszkańców i Gości na Orawskie Zaduszki. Spotykamy się w muzeum, w Czarnej karczmie z Podwilka by wspólnie powspominać i przypomnieć o ludziach, którzy z Orawy pochodzili bądź i swoje życiowe losy związali z Orawą.

Orawskie Zaduszki - 5 listopada 2023, godzina 16:30

Zapraszamy do wspólnych wspomnień!

wstęp wolny

Jednocześnie przypominamy, że 1 i 11 listopada muzeum pozostaje nieczynne. W inne jesienne dni zapraszamy od 9:00-15:00

 

Zapytanie ofertowe: przygotowanie i druk publikacji: „Rocznik Orawski”, t. 12.

Postępowanie unieważnione.


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do skałdania ofert na Przygotowanie i druk publikacji: „Rocznika Orawskiego”, t. XII. Zamówienie obejmuje kompleksowe przygotowanie oraz druk, a także kompleksowe przygotowanie wersji elektronicznej wydawnictwa pn. Rocznik Orawski, t. XII oraz przygotowanie pliku PDF zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.1 oraz w formatach EPUB i MOBI. Szczegółowy zakres oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załacznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 4 - Wykaz osób,

Załącznik nr 5 – Projekt umowy.