18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informacja 11.06.2020

Kategoria:

Informujemy, że 11.06.2020 r. z powodu przypadającego na ten dzień święta skansen będzie nieczynny.

W pozostałe dni pracujemy bez zmian.

Serdecznie zapraszamy!

Przetarg: Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej

Kategoria:

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługę technicznę aplikacji mobilnej dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach
projektu „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Pełną treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzory wymaganych załączników można pobrać poniżej:

Ogłoszenie.pdf - pobierz

SIWZ.pdf - pobierz

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf - pobierz

Załącznik nr 1b – Przedmiar robót.pdf - pobierz

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.pdf - pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx - pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx - pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx - pobierz

Załącznik nr 6 – Wykaz zamówień.docx - pobierz

Załącznik nr 7 – Wykaz osób.docx - pobierz

Załącznik nr 8 – Formularz oferty.docx - pobierz

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx - pobierz

 

Karol Wojtyła na Orawie

Kategoria:

Chałupa Misińców fot. Leszek JaniszewskiChałupa Misińców; fot. Leszek Janiszewski

Na terenie Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego znajduje się obecnie zagroda Misńców, która, obok założenia dworskiego, jest jedynym zespołem budynków zachowanych in situ, tzn. nie przenoszono ich do skansenu, ale włączono w jego obręb. Budowę domu ukończono tuż przed wybuchem I wojny światowej – na tragarzu w białej izbie widnieje data 25 maja 1914 roku.

Wspominamy dzisiaj, w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, o tym zabytkowym budynku, bowiem według informacji od właścicieli młody Karol Wojtyła gościł tutaj w 1938 r., tuż po złożeniu egzaminu maturalnego, jako junak budował drogę z Zubrzycy Górnej do Zawoi. Według karty ewidencyjnej służbę odbył w 7 batalionie 9 kompanii Junackich Hufców Pracy między 20 czerwca a 17 lipca 1938 r. i pracował przy II etapie budowy drogi przebiegającej przez Przełęcz Krowiarki, łączącej Zubrzycę Górną z Zawoją.

Epizod ten opisuje Roman Gajczak w artykule zatytułowanym „Junak Wojtyła” opublikowanym w tygodniku społeczno-kulturalnym stowarzyszenia PAX „Katolik” w 1987 r. Pisze on:

PIC 1 G 7331 3Budowa drogi przez Przełęcz Krowiarki w 1938 r.; fot. z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 1-G-7331-3W tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się skansen rozmieszczony był obóz junacki; stały długie baraki, drewniane stoły, dymiła kuchnia polowa, na maszcie powiewała biało-czerwona flaga. W obrębie zabudowań znajdowało się wydzielone miejsce na sprzęt. Junacy sypiali na pryczach. Wstawali o piątej rano i po stereotypowych czynnościach obozowych, o szóstej wyruszali do pracy. Maszerowali w szyku na wcześniej wyznaczone miejsca. Jedni nieśli pod pachą deski, inni na ramieniu łopaty i kilofy, niektórzy pchali taczki. Grupa, w skład której wchodzili Karol i Zdzisław, budowała, a właściwie przygotowywała do budowy, odcinek drogi Zubrzyca – Krowiarki, położony o jakieś 2 km na północny zachód od ich obozu.

Nic zatem dziwnego, że z czasem i tutaj, w chałupie Misińców zgromadzone zostały rozmaite przedmioty nawiązujące do osoby papieża-Polaka i jego pontyfikatu, w szczególności przypominające o jego związkach Babią Górą, Górną Orawą i działalnością duszpasterską na tych terenach, które jako biskup i kardynał często odwiedzał.

Marcin Kowalczyk