18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przetarg: Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej

Kategoria:

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługę technicznę aplikacji mobilnej dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach
projektu „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Pełną treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzory wymaganych załączników można pobrać poniżej:

Ogłoszenie.pdf - pobierz

SIWZ.pdf - pobierz

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf - pobierz

Załącznik nr 1b – Przedmiar robót.pdf - pobierz

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.pdf - pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx - pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx - pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx - pobierz

Załącznik nr 6 – Wykaz zamówień.docx - pobierz

Załącznik nr 7 – Wykaz osób.docx - pobierz

Załącznik nr 8 – Formularz oferty.docx - pobierz

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx - pobierz

 

Zapytanie ofertowe: zakup ciągnika wraz z osprzętem II

Kategoria:

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert na dostawę, której przedmiotem jest: zakup ciągnika wraz z osprzętem.

Szczegóły zapytania ofertowego, wzór formularza ofertowego oraz projekt umowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów do 09.12.2019 r. do godz. 12.00.

Zapraszamy do składania ofert!

Załączniki:

- Zaproszenie do składania ofert [pobierz]

- Formularz ofertowy [pobierz]

- Projekt umowy [pobierz]

Zapytanie ofertowe: zakup ciągnika wraz z osprzętem

Kategoria:

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert na dostawę, której przedmiotem jest: zakup ciągnika wraz z osprzętem.

Szczegóły zapytania ofertowego, wzór formularza ofertowego oraz projekt umowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów do 25.11.2019 r. do godz. 12.00.

Zapraszamy do składania ofert!

Załączniki:

- Zaproszenie do składania ofert [pobierz]

- Formularz ofertowy [pobierz]

- Projekt umowy [pobierz]

Zapytanie ofertowe: produkcja filmu informacyjno-edukacyjnego (projekt "Muzea otwarte...")

Kategoria:

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert: przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego historii i działalności muzeum oraz regionu Orawy w ramach projektu „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego.

Szczegóły zapytania ofertowego, specyfikacja, formularz oferty, formularz - wykaz wykonanych zamówień, projekt umowy oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w załącznikach. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie formularza ofertowego wraz z wykazem zrealizowanych zamówień oraz ew. formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych do 25.04.2019 r. do godziny 12.00.

Pliki:

Zapytanie ofertowe [pobierz pdf] 

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty [pobierz doc] 

Załącznik_nr_2_Wykaz_wykonanych_zamówień [pobierz doc]

Załącznik_nr_3_Specyfikacja_techniczna [pobierz pdf] 

Załącznik_nr_4_Projekt_umowy [pobierz pdf] 

Załącznik_nr_5_zgoda_klauzula_informacyjna [pobierz pdf]