18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DOTYKAM WIĘC JESTEM ... W SKANSENIE | cena: 20 zł/os. | sugerowany wiek: 6-15 lat

Zajęcia są dedykowane w pierwszej kolejności osobom z dysfunkcjami wzroku. Odnoszą się do codziennych warunków życia społeczności dawnej Orawy i sprzętów, które znajdowały się w każdym gospodarstwie domowym. Stawiają sobie za cel zapoznanie i zainteresowanie zwiedzających regionem i dawnymi sprzętami, ich prostotą, użytecznością, a jednocześnie estetyką, rozwijanie pamięci oraz zdolności manualnych.

Uczestnicy wraz z edukatorem najpierw udają się do Dworu Moniaków, gdzie zwiedzają wnętrza – czarną i białą izbę oraz salon. Edukator opisuje zgromadzone tam przedmioty, opowiada o ich przeznaczeniu i roli w orawskiej chałupie, uczestnicy przy ew. pomocy prowadzącego dotykają  m. in. przygotowanych obiektów sensorycznych, mogą to być: pucek, łopata do chleba, ciosek, maśniczka, stępa oraz prasa do sera, miśnik, cyrpok i inne. Uczestnicy starają się zapamiętać nazwę, przeznaczenie oraz kształt jednego z przedmiotów, a następnie udają się do sali warsztatowej, gdzie przy użyciu masy modelarskiej odtwarzają w skali kształt wybranego obiektu, w ten sposób utrwala się on w pamięci, a samodzielnie wykonana rzecz stanowi jednocześnie najlepszą pamiątkę z zajęć i pobytu w Skansenie.

cena: 20 zł/os., opiekunowie bezpłatnie  

czas trwania: ok. 1,5 h

liczba uczestników: 10-15 os.

sugerowany wiek: 6-15 lat