CYKLICKÉ PODUJATIA

Náš skanzen sa snáži ukazať celkový obraz  dedinského života v minulosti, ktorý bol určený predovšetkým vegetatívnym cyklusom, slnovratom, poriadkom poľných prác a liturgickým kalendárom. Tieto prvky ovplyvňovali celkovo kultúrovy obraz oravskej dediny, dnes v mnohých prípadoch beznávratne zanikajúci. Našou snahou je nielen prezentovať  architektúru obytných, hospodárskych, sakrálnych domov  ako aj  roľníckeho priemyslu, ale aj  približovať kultúru Oravy  prostredníctvom cyklických podujatí, ktoré majú  pripomenúť, zilustrovať, a taktiež zachrániť pred zabudnutím rozmanité zvyky, obrady a aktivity,  v minulosti nehmotné dedičstvo Oravy. V súvislosti s týmto do kalendára podujatí cyklicky organizovaných  múzeom sa zapisujú:

Večer kolied – obvykle v prvom januárovom týždni, nadväzuje na tradície spoločného spievania koled a vianočných piesní; spev sprevádza oravská kapela a je tu aj malé pohostenie, prítomných povzbudzujeme k tomu, aby sa delili oblátkou a priali si novoročné vinše.

Páračky – podujatie nadväzuje na dávny zvyk kolektívneho  párania peria, pri tejto príležitosti sa spomína na mnohé ostatné práce tradične vykonávané v karnevalovom obdobi. Cieľom stretnutia je integrovanie prostredia prejavujúceho záujem o starodávne zvyky, zároveň naša snaha smeruje k tomu, aby  tieto stretnutia boli naklonené k popularizácii ľudovej kultúry a integrovali staršiu aj mladšiu generáciu.

Súťaž na najkrajší, tradičný oravský veľkonočný košíček – organizovaný skanzenom každý rok v Bielu Sobotu v kostole Panny Márie Snežnej z Tokarne, okrem súťaže, ktorá kladie dôraz na tradičný obsah a výzdobu uskutočňuje sa taktiež posvätenie jedlá. Každý rok sa zameriavame na vybranú tému spojenú so slávením Veľkonočných sviatkov.

Stavanie mája – koncom apríla/začiatkom mája. Na Orave zvyk stavania mája sa udržal dodnes. Tento zvyk sa spájal s príchodom jarného obdobia a obradovosťou príznačnou pre toto ročné obdobie. Máje sú stavané z 30. apríla na 1. mája, v noc sv. Filipa a Jakuba.  Ako máj slúžili vysoké rovné stromy: smrek, sosna alebo jedľa;  tie boli zoťate a zbavené kôry, ale na vrcholci sa ponechávali zelené koruny, ktoré boli ozdobené pestrofarebnými stuhami. Takto prichýstaného „moja” staval mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, zase dievča malo povinnosť prichýstať pohostenie pre mládenca na druhý deň Zostúpenia Ducha Svätého, kedy sa uskutočňovalo tzv. ohrávanie a stínanie „moja”: večer mládenci a dievčata sprevádzaní muzikou stretli sa pri májovi, strom bol zoťatý, porúbaný na drobné kúsky, uložený na kopu a podpálený. Takýto bol začiatok celonočnej veselice pri horiacej sa  vatre.

Víkendy s ukážkami – organizované  počas  járno - letnej sezóny. Sú to podujatia vzťahujúce sa na rôzne sviatky alebo zvyky, ktoré  vovádzajú život do skanzena v ten deň, v ktorom sú organizované. Turisti navštevujú väčšinu gazdovstiev a  majú možnosť vyskúšať si svoje sily pri hospodárskych prácach a nahľadnúť do roľníckych dielni.

Oravské ‘zaduszki” – cyklické, novembrové podujatie počas ktorého sa spomína Oravcov zaslužilých pre región -  verejných činiteľov, folklóristov, umelcov, učiteľov, ľudí kultúry a umenia. Spomienky  sprevádzané oravskou hudbou majú biografický charakter, občas veľmi osobný. Najčastejšie príbuzní, priatelia, známi a žiaci  predstavujú  životopis ako aj životné dielo tých, ktorí odišli do večnosti.

Okrem  vyššie spomenutých  aktivít svoje  trvále miesto majú  „Poetické a literárne večierky”. Sú to stretnutia s básnikmi a autormi pochádzajúcimi alebo sympatizujúcimi s Oravou, ktoré im umožňujú nadviazanie priameho kontaktu s čitateľmi, miestnym obyvateľstvom , žiakmi z oravských škôl a nadšencami literatúry. Stretnutia sa uskutočňujú na jeseň.

Najdôležitejším podujatím orgnizovaným skanzenom je predsa od roku 2002 Sviatok čučoriedky. Táto najväčšia, cyklická  aktivita pod holým nebom má etnograficko-folklórny charakter a uskutočňuje sa v areáli múzea v poslednú júlovú nedeľu. Na programe sú vystúpenia regionálnych skupín a ľudových súborov, prezentovanie remesiel, regionálnych výrobkov ako aj tanca a huby na poľskej a slovenskej Orave. Sviatok čučoriedky je sprevádzaný jarmokmi, kde sa prezentuje ľudové a profesionálne umenie, uskutočňujú sa súťaže, ochutnávanie regionálnych jedál, a mnohé iné atrakcie pre deti a dospelých. Naša snaha  smeruje k tomu, aby to nebola obyčajná aktivita, propagujeme tradičné ručné výrobky  a všetko ostatné,  čo je autentické a príznačné pre ľudovú kultúru. Ku naším stalým partnerom  patria: Babiohorský národný park, Štátne lesy, Oravské kultúrne stredisko v  Jablonke, Kultúrne stredisko vo Veľkej Lipnici.