18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zestawienie ofert: materiały promocyjne (projekt „Przy wiejskiej drodze...”)

Dziękujemy za przesłanie ofert dotyczących zaprojektowania graficznego oraz wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego.

Poniżej prezentujemy zestawienie ofert oraz in formację dotyczącą wyboru wykonawcy:

ZESTAWIENIE OFERT (kolejność alfabetyczna):

 lp.  nazwa wykonawcy cena brutto (PLN)punktacja/uwagi
1. Agencja Promocyjno-Wydawnicza "UNIGRAF" Józef Kloska 5 535,00 oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b) 
2. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki 11 470,00 58,31 pkt.
3. EL'LA Elżbieta Kaliszewska-Pospiszil 8 785,00 76,13 pkt.
4. IGI MEDIA Maciej Nowak 8147,29 82,09 pkt.
5. Kreatywny Styl Michał Sowa 4 615,50 oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b)
6. Mikodruk Computer S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk 8 917,50 75 pkt.
7. ONStudio Sp. z o.o. 6 688,14 100 pkt.
8. Pracownia C&C Sp. z o.o. 19 481,97 34,33 pkt.
9. primacom.pl Paweł Kaczmarek 7 195,50 92,95 pkt.
10. pushupdesign.pl Agata Stańczuk 19 434,00 34,41 pkt.
11. VISO-MEDIA s. c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska 9 717,00 68,83 pkt.
12. ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna 14 580,30 45,87 pkt.

 

WYBRANO WYKONAWCĘ: ONStudio Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza cena

Oferty odrzucone:

1. Agencja Promocyjno-Wydawnicza "UNIGRAF" Józef Kloska

2. Kreatywny Styl Michał Sowa

WYBÓR WYKONAWCY [pobierz pdf]