18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zapytanie ofertowe: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej nowego budynku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku pełniącego funkcję obsługi ruchu turystycznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożoną przez firmę J&K Kolenda Projekt Janusz Kolenda i Kacper Kolenda s.c. z siedzibą Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1c, 62-700 Turek.

W niniejszym postępowaniu wpłynęło ofert. Liczba ofert odrzuconych: 3.


Zestawienie ofert

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły następujące oferty:

 1. Firma Usługowa Biuro Projektowe Archi-Plan Marcin Chryczyk, 81.300,00 zł netto, 99.999,00 zł brutto;
 2. Pracownia Projektowa Filipek Paweł Filipek/Pracownia Projektowa Filipek Izabela Filipek, 78.000,00 zł netto, 78.000,00 zł brutto;
 3. JNS Sp. z.o.o., 37.284,00 zł netto, 45.860,00 zł brutto;
 4. J&K Kolenda Projekt Janusz Kolenda i Kacper Kolenda s.c., 74.000,00 zł netto, 74.000,00 zł brutto
 5. Centrum Badawczo Rozwojowe Smartdesign Sp. z o.o., 99.000,00 zł netto, 121.770,00 zł brutto;
 6. Akint Sp. z o.o., 93.000,00 zł netto, 114.390,00 zł brutto;
 7. Vostok Design Wojciech Gawinowski, 47.154,47 zł netto, 58.000,00 zł brutto;
 8. Pracownia Projektowa Archex s.c. Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa, 128.000,00 zł netto, 157.440,00 brutto;
 9. AiB Cudziło Karol, 110.000,00 zł netto, 135.300,00 zł brutto;
 10. Jakub Kowalczyk klub architekci, 89.000,00 zł netto, 109.470,00 zł brutto;
 11. Activ Line Marcin Taczalski, 94.867,36 zł netto, 116.686,85 zł brutto;
 12. Architega Wojciecjh Kusak, 130.500,00 zł netto, 130 500,00 zł brutto;
 13. SSC Architekci Sp. z o.o. Paweł Szumielewicz, 130.000,00 zł netto, 159.900,00 zł brutto;
 14. Saneccy Sp. z o.o., 98.000,00 zł netto, 120.540,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożone oferty, informacja o wyborze najkorzystniejszej ukaże się niezwłocznie po jej wyborze. 


Informacja

Zmiana terminu składania ofert: do 10.03.2023 r.

W związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta w sprawie terminu wykonania dokumentacji i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę z godnie z postępowaniem administracyjnym ustala się następującą zmianę, która zostanie wprowadzona w istotnych postanowieniach umowy:

 1. Termin złożenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu – do dnia 30.06.2023 r.,
 2. Przekazanie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu, o której mowa w § 2 ust. 3. Projekt umowy - do dnia 30.06.2023 r. 
 3. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – 90 dni od daty złożenia dokumentacji do Wydziału Architektury,
 4. Termin płatności: po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Już złożone oferty będą podlegały ocenie. Oferenci mają prawo do zmiany oferty po uprzednim wycofaniu złożonej oferty.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem Inwestycji 18 28 527 09 wew. 21.


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej nowego budynku pełniącego funkcję obsługi ruchu turystycznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Oferty można składać do dnia 8 marca 2023 r. do godziny 12:00.

Szczegóły zapytania ofertowego, wzór formularza ofertowego oraz projekt umowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania.

Zapraszamy do składania ofert!

Załączniki:

zapytanie ofertowe [pobierz .doc]

załącznik nr 1 - formularz oferty [pobierz .doc]

załącznik nr 2 - projekt umowy [pobierz .doc]