18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zapytanie ofertowe: badania i opracowanie dokumentacji naukowej (projekt "Przy wiejskiej drodze...") II

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 zł

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła obejmującego przeprowadzenie kwerend archiwalnych i badań terenowych, a następnie sporządzenie na ich bazie: dokumentacji naukowej, koncepcji 2 (dwóch) warsztatów (ścieżek) edukacyjnych, tekstu referatu na konferencję naukową wraz z prezentacją multimedialną oraz artykułu do wydawnictwa pokonferencyjnego, poświęconych dziejom przemysłów wiejskich i rzemiosł na Górnej Orawie od końca wieku XVI do czasów współczesnych z naciskiem na: uprawę i obróbkę lnu, tkactwo, farbiarstwo, obróbkę drewna, w tym tartacznictwo, stolarstwo i gonciarstwo w odniesieniu do podobnych warsztatów i zakładów przemysłowych na Morawach, Słowacji, Spiszu i Podhalu i Orawie Dolnej, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła. Dzieło przeznaczone będzie na potrzeby projektu „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego, wzory dokumentów oraz projekt umowy znajdują się w załącznikach.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do 24.04.2018. r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe [pdf]

Załącznik nr 1 - oferta [pdf]

Załącznik nr 2 - oświadczenie [pdf]

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych zamówień [pobierz pdf]

Załącznik nr 4 - wykaz personelu z opisem jego kwalifikacji (wiedzy) i doświadczenia [pdf]

Załącznik nr 5 - projekt umowy [pdf]