18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zestawienie ofert: pełnienie nadzoru inwestorskiego (projekt: „Przy wiejskiej drodze...”)

Poniżej udostępniamy zestawienie ofert dotyczących zapytania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa obiektów wraz  z infrastrukturą techniczną w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej” w ramach projektu pod nazwą: „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni  rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Biuro Usług Inwestycyjnych MAR-KA Marek Pawlus.

Dziękujemy za złożone oferty!

Zestawienie ofert [pdf]