18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Kategoria:

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprosza do składania ofert na usługę, której przedmiotem jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa obiektów wraz  z infrastrukturą techniczną w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej” w ramach projektu pod nazwą: „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni  rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego, wzory załączników oraz projekt umowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów do 01.06.2018 r., do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe [pdf]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [doc]

Załącznik nr 2 - Projekt umowy [pdf]

Załącznik nr 3 - Wykaz robót [doc]

Załącznik nr 4 - Wykaz osób [doc]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pdf]

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kategoria:

Dyrektor Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy: administrator (manager) projektu „Przy wiejskiej drodze” –
w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze - pobierz pdf

Zakres czynności - pobierz pdf

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzabnie danych osobowych - pobierz pdf