18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum - www.orawa.eu. Muzeum posiada ponadto aplikację mobilną ułatwiającą zwiedzanie, która posiada osobną deklarację - deklaracja dostępności - aplikacja, sama zaś aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony z systemem Android w Gooogle Play [link do Google Play] oraz na telefony z systemem iOS w AppStore [link do AppStore].

W naszej instytucji wierzymy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która, chce odwiedzić naszą placówkę. Poniżej zamieszczamy informacje, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu zaplanowanie wizyty w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-17.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej: starsze materiały graficzne nie posiadają opisów alternatywnych, filmy nie posiadają napisów dla osób Głuchych, treści te w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nieustannie pracujemy nad poprawieniem dostępności strony i naszej instytucji starając się póki co zapewnić rozwiązania alternatywne. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe jednostki:  Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, powiat nowotarski, województwo małopolskie, tel. 18 28 527 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Janiszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182852709 wew. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jak dojechać?

Najłatwiej dotrzeć do nas własnym samochodem.
Przy skansenie, ok. 50 m od wejścia znajduje się parking na ok. 15 samochodów, do wejścia prowadzi ubita ścieżka.

Możliwe jest też dotarcie do nas środkami transportu zbiorowego (bus) drogą wojewódzką 957, przy której znajduje się skansen, kursują busy z Nowego Targu (38 km) i Jabłonki (12 km). Przystanek dla wysiadających przy skansenie znajduje się ok. 100 m za główną bramą do muzeum, trzeba zatem wrócić brukowanym chodnikiem i przejść na drugą stronę drogi, lecz na tym odcinku brak przejścia dla pieszych. Przystanek dla wracających ze skansenu znajduje się ok. 50 m na lewo od wyjścia, po tej samej stronie drogi, dotarcie do niego jest możliwe poboczem.

Warunki poruszania się po skansenie:

Droga od bramy do kasy to 50 m po utwardzonej ziemi. Budynek, w którym znajduje się kasa to zabytkowa Czarna karczma, wchodzi się do niego po dwóch schodkach, idąc na wprost, po przemierzeniu sieni, wejdziemy do pomieszczenia, gdzie można zakupić bilety, pamiątki i uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Jest to także miejsce spotkania z przewodnikiem. W budynku położonym za Czarną Karczmą, oddalonym o ok. 30 m znajduje się toaleta, wiedzie do niej kamienista ścieżka oraz pięć schodów w dół i dwoje drzwi o szerokości poniżej 90 cm.

Po terenie muzeum na wolnym powietrzu poruszamy się w większości ścieżkami wysypanymi utwardzonym tłuczniem, ziemią, kamieniami, a także po trawie. Poruszanie się w takim terenie może być utrudnione, szczególnie zimą.

W przeważającej ilości wejścia do zabytkowych obiektów wiodą po dwóch/trzech schodkach, w budynkach są wysokie progi, a wewnątrz podłoże stanowi ubita glina (klepisko) oraz drewniane podłogi, drzwi w większości wypadków są szerokości powyżej 90 cm. W niektórych budynkach możliwe jest zastosowanie przenośnych szyn podjazdowych, którymi dysponuje skansen.

Na terenie muzeum znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się ona w przeciwległej do kasy części skansenu (ok. 350 m), w sąsiedztwie placu zabaw, miejsca ogniskowego i budynków, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest jednorazowy wjazd na teren muzeum samochodem/busem, w celu ułatwienia dotarcia osobom/grupom ze specjalnymi potrzebami np. na zajęcia edukacyjne, uroczystość, wystawę itp. Zwiedzanie skansenu poprzez poruszanie się ww. środkami transportu po skansenie jest niemożliwe Zezwolenie na wjazd wyraża każdorazowo obsługa muzeum.

W razie potrzeby muzeum dysponuje wózkiem inwalidzkim, który można pożyczyć na czas wizyty - fakt ten należy zgłosić w kasie muzeum.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na teren muzeum można wprowadzać psa przewodnika. W razie potrzeby udostępniamy przy budynku kasy miskę z wodą dla czworonoga.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza Polskego Języka Migowego na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Inne przdatne informacje:

Z kim się kontaktować?

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Leszek Janiszewski 

telefon: 182852709 wew. 24 oraz 607 593 212 (tylko kontakt sms dla osób Głuchych lub słabo słyszących w godzinach 8.00-14.00)

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Muzeum posiada w swojej ofercie zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku - kliiknij, aby aby przejść do strony z opisem zajęć "Nie święci garnki lepią"

W sprawie rezerwacji zwiedzania oraz zajęć edukacyjnych:

tel. 18 28 527 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ceny:

Osobom z niepełnosprawnościami oraz opiekunom przysługuje bilet ulgowy (kasa może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego status). Koszt biletu ulgowego to 15 zł.

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

  • lipiec-sierpień - codziennie 9.00-17.00
  • wrzesień-kwiecień - codziennie 9.00-15.00
  • maj-czerwiec - poniedziałek-piątek 9.00-15.00, sobota i niedziela 11.00-17.00

Poniedziałek jest dniem bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie spacerowej, bez przewodnika i zwiedzania wnętrz.

 

grafika projektu kultura wrażliwa, słowo dostępnośc, nad nim piktogramy różnych rodzajów niepełnosprawności