18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla zwiedzających i uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z siedzibą: 34-484 Zubrzyca Górna, tel. 18 28 527 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych - możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem (p. Jan Kuliga) możesz kontaktować się przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny muzeum.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w celu informowania o planowanych wydarzeniach i imprezach kulturalnych, w związku z wyrażoną zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
  2. w celu realizacji umowy i świadczenia usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności: z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;
  4. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. w celu monitorowania wybranych miejsc i obiektów Muzeum – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO oraz art. 222 Kodeksu pracy.

4, Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane:

  1. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią – na podstawie wyrażonej zgody;
  2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych – na podstawie zawartej umowy;
  3. podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, nie będą przetwarzane w formie profilowania, nie będą podejmowane na ich podstawie decyzje w sposób zautomatyzowany.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości poinformowania o planowanym wydarzeniu kulturalnym, brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji usługi, brakiem możliwości przyznania ulgi lub zniżki w płatności.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.