18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Regulamin zwiedzania Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

§1 Postanowienia ogólne

 1. Muzeum jest czynne przez cały rok.
 2. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.orawa.eu oraz w kasie.
 3. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w: Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Święto Państwowe (1.05), Święto Narodowe Trzeciego Maja (3.05), Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP (15.08), Wszystkich Świętych (1.11), Narodowe Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12).
 4. Zwiedzanie Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej odbywa się w godzinach otwarcia, po opłaceniu w kasie biletu wstępu, lub, w dniach wolnego wstępu, po zgłoszeniu wejścia obsłudze. Informacja o cenach i rodzajach biletów oraz osobach uprawnionych do wstępu bezpłatnego znajduje się na stronie www.orawa.eu oraz w kasie. Bilety bezpłatne i ulgowe przysługują osobom wymienionym w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., r. 2, art. 10. Bezpłatny bilet przysługuje 1 opiekunowi na 15 osób. Bilet należy zachować do kontroli.
 5. Przebywanie na terenie muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody dyrekcji muzeum.
 6. Każdorazowej zgody dyrekcji muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:
  • wjazd pojazdów na teren muzeum,
  • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
  • organizowanie akcji reklamowych, happeningów, zbiórek i tym podobnych wydarzeń.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.
 8. Teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej jest monitorowany. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym monitorowania osób i mienia dostępne są u inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. kom.: 609 651 709
 9. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nich i inne osoby lub zwierzęta pozostające pod ich opieką.
 10. Zabrania się wstępu na teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających oraz zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów lub jest niezgodny z przyjętymi normami kultury i zachowania w miejscach publicznych.
 11. W Muzeum ­– Orawskim Parku Etnograficznym obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
  • wnoszenia na teren broni palnej, pneumatycznej i ostrych przedmiotów,
  • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz poza przeznaczonymi do tego obiektami,
  • niszczenia infrastruktury, zieleni, zaśmiecania terenu,
  • spożywania we wnętrzach posiłków, przekąsek oraz napojów,
  • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
  • wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych na terenie skansenu,
  • zrywania roślin i owoców z ekspozycji i upraw bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji,
  • podchodzenia do zwierząt, dotykania ich, karmienia i straszenia,
  • uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji.
 12. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń pracowników muzeum.

§2 Organizacja ruchu turystycznego

 1. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, z przewodnikiem bądź samodzielnie.
 2. Zwiedzania muzeum z przewodnikiem wiąże się z opłatą zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www oraz w kasie.
 3. Grupy zorganizowane liczące powyżej 30 osób będą dzielone na dwie lub więcej w zależności od całkowitej liczby osób - wówczas każda grupa otrzymuje przewodnika i od każdej grupy pobierana jest kolejna opłata za usługę przewodnicką.
 4. Zwiedzanie wnętrz jest możliwe tylko z przewodnikiem lub opiekunem ekspozycji.
 5. W przypadku spóźnienia się grupy na umówioną godzinę muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy zwiedzania, skrócenia zajęć lub ich anulowania.
 6. Ostatnie wejście do muzeum możliwe jest na 1,5 h przed zamknięciem.
 1. Podczas zwiedzania należy zwracać uwagę na wysokie progi i niskie odrzwia, strome schody i wystające elementy w obiektach zabytkowych mogące spowodować urazy ciała. Ze względu na charakter i położenie muzeum należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach i kładkach, a w okresie zimowym na śnieg i lód mogący zalegać na ścieżkach i dachach.
 2. Na terenie muzeum zezwala się, o ile nie zakłóca to spokoju zwiedzających, na korzystanie z trawników z przeznaczeniem na wypoczynek piknikowy z własną konsumpcją oraz gry i zabawy.
 3. Chęć wejścia na teren muzeum ze zwierzętami winien być zgłoszony podczas wizyty w kasie, jest możliwa o ile zwierzę nie będzie zakłócać bezpieczeństwa, spokoju oraz komfortu innych zwiedzających.
 4. Zwierzęta wprowadzane na teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej powinny być prowadzone na smyczy, bądź w odpowiednich transporterach, a w przypadku psów, dodatkowo w kagańcu.
 5. Obowiązuje zakaz wejścia ze zwierzętami do wnętrz. Opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do posiadania niezbędnych akcesoriów i sprzątania nieczystości po swoim zwierzęciu oraz naprawy i/lub zgłoszenia szkód obsłudze muzeum. W przypadku niestosowania się do tych zasad, w trosce o innych zwiedzających, stan zabytkowych obiektów i otoczenia muzeum, obsługa może nakazać natychmiastowe opuszczenie terenu.

§3 Filmowanie i fotografowanie

 1. W cenie biletu możliwe jest fotografowanie do celów amatorskich.
 2. Filmowanie do celów amatorskich jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia opłaty w kasie wg aktualnego cennika i za ew. zgodą osób filmowanych.
 3. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami muzeum.
 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 5. Wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających wymaga stosownej zgody dyrekcji oraz okazania stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień operatora wydanych przez właściwe organy, o ile są wymagane.
 6. Wykonywanie na terenie muzeum zdjęć i sesji filmowych z przeznaczeniem na cele komercyjne oraz wykonywanie zdjęć i filmów realizowanych z dodatkowymi akcesoriami takimi jak stroje, przedmioty stylizowane itp. wymaga osobnej zgody dyrekcji muzeum. Chęć podjęcia takich działań winna być wcześniej zgłoszona, określone zostaną m.in. warunki wykonywania takich zdjęć i filmów oraz wysokość odpłatności za taką możliwość. Rejestracja może odbywać się w obecności upoważnionego pracownika muzeum, który może przerwać sesję, w uzasadnionych przypadkach. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku objętego umową, dalsze ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone bez zgody muzeum.
 7. Wykonywanie ślubnych sesji fotograficznych w plenerze oraz wybranych wnętrzach jest możliwe po uiszczeniu w kasie opłaty wg aktualnego cennika.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu. W takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.
 2. W sytuacji zaistnienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 3. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej, wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia obiektu najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników muzeum oraz odpowiednich służb.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Za rzeczy pozostawione na terenie skansenu muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w kasie muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.
 8. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej można zgłaszać w kasie lub dyrekcji muzeum.
 9. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor muzeum.