18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z duchem czasu - konsultacje społeczne

Kategoria:

dekoracyjnaJednym z pierwszych obiektów translokowanych na obecny teren muzeum w latach 50. XX w. była XVIII-wieczna karczma z Podwilka pełniąca jednocześnie rolę schroniska i punktu obsługi. Dziś skansen zbliża się do swojej 70. rocznicy istnienia - wiemy, jak bardzo świat się zmienił - muzeum potrzebuje nowego punktu obsługi turystycznego – oddzielnego budynku wraz z parkingiem, który będzie w stanie sprostać oczekiwaniom współczesnego odbiorcy, w którym będzie można zakupić bilety i pamiątki, zapoznać się z materiałami promocyjnymi regionu, wystawą wprowadzającą, odpocząć przed/po zwiedzaniu wielohektarowej ekspozycji, budynku uwzględniającego potrzeby różnych grup odbiorców. Budynku, który byłby wizytówką muzeum i współodpowiadał za pierwsze wrażenie, który dawałby dowód, że i muzeum skansenowskie może być muzeum idącym z duchem czasu.

Zanim zabierzemy naszą publiczność w podróż w czasie musimy umieć pokazać jej, że umiemy odpowiedzieć na jej potrzeby, mamy do tego odpowiednie kompetencje, że umiemy wiązać przeszłość z przyszłością, że kontakt z przeszłością owocuje lepszym rozumieniem teraźniejszości – stąd nasz pomysł by projektowany budynek był nie tylko bramą do muzeum, ale nowoczesnym, ekologicznym, promującym zdrowy styl życia, turystykę pieszą i rowerową, zachęcał nie tylko do potraktowania muzeum jako miejsca poznania naszej kultury, ale przystanku podczas poznawania walorów naturalnych i krajobrazowych pogranicza polsko-słowackiego.

W związku z powyższym Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej przygotowuje się do aplikowania o środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 wraz z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu - Sądeckim Parkiem Etnograficznym, Muzeum - Dworami Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach - Zagrodą Maziarską w Łosiu z filią Cerkiew w Bartnem oraz Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie.

Zanim to jednak nastąpi pragniemy poddać nasze pomysły konsultacji i zapytać Państwa o zdanie odnośnie naszego projektu, który nosi nazwę: "Z duchem czasu. Poprawa infrastruktury kulturalnej i turystycznej w muzeach skansenowskich polsko-słowackiego pogranicza"

Pod poniższym linkiem znajduje się krótka prezentacja z opisami dotyczącymi projektu wraz z linkiem do ankiety, w której mogą nam Państwo porzekazać swoją opinię wraz z podstawowymi danymi statystycznymi. 

Prezentacja - projekt "Z duchem czasu" [pdf]

Z góry dziękujemy za udział w konsultacjach!