18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Powrót do korzeni

logotypy funduszu EOG i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum - Orawski Park Etnograficzny realizuje projekt pn. "Powrót do korzeni" dofinansowanej ze środków Funduszu Wymiany Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Program „Kultura”.

Celem Inicjatywy jest wzajemnie poznanie się, otwarcie i rozwój lokalnych środowisk, do czego impulsem ma być ma być twórczość Andrzeja Dziubka (działającego także pod pseudonimem NEBB) – artysty, muzyka i performera pochodzącego i mieszkającego na Orawie, lecz także mocno przez koleje losu i swoją działalność związanego z Norwegią.

Współpraca instytucji polskiej i norweskiej może stać się katalizatorem pozytywnych zmian w środowiskach wiejskich, w których obecnie kontakt z wysokiej klasy sztuką najnowszą jest mocno ograniczony.

Poprzez ekspozycje w dawnych wnętrzach orawskich (Zubrzyca Górna, Jabłonka) i norweskich (Løten) oraz spotkania edukacyjne przygotowujące uczestników projektu do odbioru sztuki chcemy podnieść kompetencje i zwiększyć zainteresowanie publiczności w sztuką nowoczesną, także w kontekście relacji z tradycją, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, poszanowania integralności drugiej osoby, jej odmienności, praw i obowiązków.

Czynnikiem wspomagającym wszystkie te założenia mają być badania potrzeb i oczekiwań publiczności i skuteczności bądź nie działań podejmowanych przez instytucje kultury w celu przyciągnięcia widza na wystawy sztuki najnowszej, często poruszającej tematy trudne, związane z sytuacją polityczna, ekonomiczną, klimatyczną, dotyczące wiary, wartości, idei.

Inicjatywa jest wdrażana w partnerstwie z ROMMEN STORE Kristin Solberg, Galleri Romma z Løten w Norwegii.

logotypy Muzeum i Galerii

Całkowita wartość Inicjatywy to 29 797,22 EUR.

Kwota dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG:  14 645,33 EUR - 49,15%  

Kwota dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 15 151,89 EUR - 50,85%

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www i mediów społecznościowych.